Tıbbi Beslenme Tedavisinde Diyetisyenin Rolü


TBT, multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirir. Ekip üyelerinin yetki ve sorumlulukları farklı olmakla birlikte bilgi ve deneyimin paylaşılması esastır. 
Başta Amerikan Diyabet Birliği,  Amerikan Diyetisyenler Birliği olmak üzere diyabet konusunda tedavi rehberleri kural kabul edilen kurumların yayınlarında diyabette beslenme tedavisinin bir diyetisyen tarafından sağlanması gerektiği bildirilmektedir.
 

Tıbbi beslenme tedavisi için diyabetli bireye bu tedaviyi bir diyetisyenden almasını öneren hekim veya diğer sağlık çalışanlarının ve diyetisyenlerin sorumlulukları aşağıda listelenmiştir
 

Hekim veya Diğer Sağlık Çalışanlarının ve Diyetisyenlerin   
Tıbbi Beslenme Tedavisi ile İlişkili Sorumlulukları
Hekim veya Diğer Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları
· TBT için hastayı diyetisyene yönlendirmek · Referans verileri vermek: Diyabet tedavisi; Aıc, açlık kan şekeri, kolesterol fraksiyonları, mikroalbümüri içeren laboratuar sonuçları; kan basıncı; medikal öyküsü; tedavi hedefleri, MNT etkileyebilecek ilaç tedavisi, 
· Medikal tedavi hedeflerini diyetisyenle paylaşmak
· Uygunsa egzersiz için onay vermek
· TBT sonuçlarına göre eğer gerekirse medikal tedaviyi ayarlamak
· Beslenme eğitimini desteklemek
Diyetisyenlerin Sorumlulukları
· Beslenme ile ilişkili ilk randevu öncesi referans verileri ve tedavi hedeflerini sağlamak
· Besin tüketimi fiziksel aktivite düzeyi, kan şekeri ölçüm sonuçları, psikososyal ve ekonomik şartları saptamak ve değerlendirilmek
· Hastanın bilgisini, beceri düzeyini, gerekli değişimlere istekliliğini ve hedeflerini değerlendirmek 
· Uygun beslenme önerilerini belirlemek ve uygulamak, uygun eğitim materyalini kullanarak besin/öğün planı ile ilişkili eğitimi sağlamak· TBT’nin etkinliği değerlendirmek ve gerekliyse tedaviyi ayarlamak
· Beslenme tedavisinin sonuçlarına göre hekime önerilerini iletmek 
· Ekip üyeleri ile sonuç ve gelişmeleri paylaşmak · İlk görüşmeden sonraki 6 hafta ve 3ay sonra A1c sonuçlarını değerlendirmek. 
· Hangi hastanın temel bakımdan faydalanacağına hangisi ile daha sık olarak görüşülmesi gerektiğine karar vermek
· Takip ve sürekli eğitim için gerekli planı yapmak
.
 
Tıbbi beslenme tedavisi için hasta ile ilk görüşmesinde hekim tarafından sağlanan veriler veya hastanın medikal kayıtlarından aldığı veriler dışında diyetisyen, diyabetli bireyden de bilgi alır. ADA, ilk vizitte hastadan alınacak bilgilerin bir soru formu aracılığı ile sağlanmasının eksik veri oluşmaması açısından önemli olduğunu bildirmiştir.