Diyabet Riskinizi Test Edin


Ş işmanlık, sedanter yaşam tarzı, insülin direnci, hiperinsülinemi, gizli diyabet ve geçmişte gebelikte ortaya çıkan diyabet öyküsü Tip 2 diyabet gelişimi için güçlü risk faktörleridir. 
Diyabet yönünden yüksek riskli olduğu saptanan bireylerin Diyabet Önleme programlarına dahil edilmesi sonucunda, bu kişilerde Tip 2 diyabet gelişmesinin önlenmesi veya en azından geciktirilmesi mümkün olabilmektedir.

Kimlerde Tip 2 Diyabet Riski Artmıştır? 
Tip 2 diyabet açısından araştırılması gereken riskli durumlar aşağıda özetlenmiştir.
1. Obez veya kilolu (BKİ >25 kg/m2)
olan, özellikle santral obezitesi bulunan kişilerde, 45 yaşından itibaren açlık kan glukozu ölçülmeli, normal ise 3 yılda bir tekrar edilmelidir.
2. Ayrıca BKİ>25 kg/m2 olan kişilerin, aşağıdaki risk faktörlerinden birine mensup olmaları halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık araştırılmaları gerekir:
 • Birinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler
 • İri bebek doğuran veya daha önce ‘Gebelik Diyabeti’ tanısı konulmuş kadınlar
 • Hipertansif (kan basıncı 140/90 mmHg veya üzerinde olan) bireyler
 • Dislipidemikler (HDL-kolesterol 35 mg/dl veya altında ya da trigliserid 250 mg/dl veya üzerinde olan kişiler)
 • Daha önce Bozulmuş Açlık Glukozu veya Bozulmuş Glukoz Toleransı saptanan bireyler
 • Polikistik over sendromu olan kadınlar 
 • Kalp-damar hastalığı (koroner kalp hastalığı, inme veya ayak-bacak damarlarında tıkanıklık) bulunan kişiler
 • Düşük doğum tartılı doğan kişiler
 • Sedanter yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler
 • Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenen kişiler
 • Şizofreni hastaları
 • Bazı antipsikotik ilaçları kullanan kişiler                                                                                               

Tip 2 diyabet yönünden riski yüksek olan kişileri belirlemede Diyabet Risk Anketi’nin kullanılması basit, hızlı, pahalı olmayan ve güvenilir bir yöntemdir. 

Diyabet Risk Anketi
1. Yaş
           0 puan: 45 yaş altı
           2 puan: 45-54 yaş
           3 puan: 55-64 yaş
           4 puan: 64 yaş üstü
2. Beden kütle indeksi (BKİ)
             0 puan: 25 kg/m2’nin altında
             1 puan: 25-30 kg/m2
             3 puan: 30 kg/m2’nin üzerinde
1.     Bel çevresi
                    
        0 puan:
        3 puan:
        4 puan:                        
 
ERKEK              
94 cm’nin altında            
94-102 cm        
102 cm’nin üzerinde             
 
KADIN                  
80 cm’nin altında
80-88 cm
88 cm’nin üzerinde
4. Ekseri günlerde işte veya boş zamanlarınızda çoğunlukla günde en az 30 dakika egzersiz yapıyor musunuz?
0 puan: Evet
2 puan: Hayır   
5. Hangi sıklıkta sebze-meyva tüketiyorsunuz?
0 puan: Her gün
2 puan: Her gün değil
6. Kan basıncı yüksekliği için hiç ilaç kullandınız mı veya sizde yüksek tansiyon bulundu mu?
0 puan: Hayır
2 puan: Evet
7. Daha önce (check-up, hastalık veya gebelik sırasında) kan şekerinizin yüksek veya sınırda olduğu söylendi mi?
0 puan: Hayır
5 puan: Evet
8. Aile bireylerinizden herhangi birinde diyabet tanısı konulmuş muydu?
0 puan: Hayır
3 puan: Evet; amca, hala, dayı, teyze, kuzen, yeğen (İkinci derece yakınlar)
5 puan: Evet; baba ya da anne, kardeş, çocuk (Birinci derece yakınlar)
Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlara göre aldığınız puanları toplayın, daha sonra aşağıdaki puanlama cetveline bakabilir ve puanınıza göre diyabet risk derecenizi ve 10 yıllık diyabet riskinizi saptayabilirsiniz. 

Örneğin; Diyabet Risk Anketi’nde 15-20 puan  alan kişilerde diyabet riski yüksektir, bu kişilerin diyabet riskinin 10 yıl içinde %33 olduğu  hesaplanmıştır.

Diyabet Risk Puanı
Toplam puan
Risk derecesi
10 yıllık risk
7’den düşük
Düşük
 %1 (1/100)
7-11
Hafif
%4 (1/25)
12-14      
Orta
%16 (1/6)
15-20      
Yüksek
%33 (1/3)
20’den yüksek
Çok yüksek
%50 (1/2)