Diyabet Nedir?


Diyabet, insulin hormonunun eksikliği yada kullanılamaması sonucu ortaya çıkan bir metabolizma hastalığıdır. Kendisini kan şekerinde yükselme, çok su içme, çok idrara çıkma, halsizlik, çabuk yorulma gibi bulgularla gösterir. Normal koşullarda besinlerden elde edilen veya karaciğerdeki depolardan kana salınan glukoz pankreas tarafından salgılanan insulin hormonunun yardımıyla hücre içine girer ve orada yakılarak enerjiye dönüşür. Hücre enerjisinin %90' ından fazlasını glukozdan sağlar. İnsülin yokluğunda, yada insülinin hücreye girişinde kapı rolü oynayan reseptörde bozukluk varsa glikoz hücre içine giremez. Kanda şeker yükselir ve diyabet gelişir. 

Diyabet salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunudur. Rakamlar, diyabetin ülkemizde de hızla arttığını göstermektedir. Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması sonuçlarına göre Türkiye'de diyabetli birey sayısının 2.6 milyondur ve buna ek olarak da 2.1 milyon kişi diyabetli olduğu halde bundan haberdar değildir.

Bölgelere göre değişmekle birlikte ülkemizde ortalama %7 oranında olan şeker hastalarının sayısı 4 milyon, dünyada ise 120 milyondur. Tedavisi bilinmediği zamanlarda erken ölüme yol açan diyabet yeryüzündeki milyonlarca insanın yaşamına mal olduktan sonra bugün ilaçlarla ve uygun beslenme ile kolaylıkla denetim altında tutulabilmektedir.

Dünyada yaklaşık 194 milyon kişi, yani yetişkin nüfusunun yüzde 5.1'i diyabetle yaşamaktadır ve bu sayının. 2025 yılında 333 milyona çıkması beklenmektedir. 2025'e kadar diyabetli birey sayısının Afrika, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Güney-Doğu Asya'da üçe, Amerika’da, Avrupa'da ve Batı Pasifik'te ise ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir.